v.

verso; vidimus

vid

vide

vso

verso


vacca

koe

vagabundus

(vrw.-a) zwervend, zwerver

vaginarum confector

wapenschedenmaker

vagus

zwervend, zwerver

valde

zeer

valent

zijn waard

valet

is waard

valvarius

portier, deurwachter, huisbewaarder

varii

diverse

vascularius

kuiper, maker van vaten en tonnen

vector

voerman, koetsier, bevrachter, schipper

vedova

weduwe

vedovus

weduwnaar

vegesimo,

zie vicesimus

vel

of, ofwel

venator

jager

venditor

verkoper, slijter, handelaar, koopman

veneris dies

vrijdag

venia aetatis

meerderjarigheidsverklaring

venit

komt, kwam

verbatim et litteratim

woord voor woord en letter voor letter, woordelijk en letterlijk

vero

waarachtig, echter, wettig, waar, waarlijk

verso (folio)

op de achterkant van het blad

versus

naar, tegen; achterkant

verus

waar, echt, authentiek

verus matricularius

titelvoerende koster

vesper

avond

vesperi

's avonds

vespertinus

van de avond, tot de avond behorend

vespillo

lijkdrager

vestifex

kleermaker

vetula

oude, bejaarde vrouw

vetulus

oude, bejaarde man

vetus

oud, bejaard

vexillarius

vaandeldrager, komet (aspirant officier)

vexillifer

vaandeldrager

vi

krachtens, met kracht

vi rubris sigilli

door de kracht van het rode zegel, zie ook rubro sigillo

viaticum

reisgeld, laatste Oliesel, Avondmaal

vibrellator

kanonnier, artillerist

vicarius (perpetuus)

pastoor, vervanger van de persona, die in naam de

 

pastoorplaats bezet, zie ook persona

vice

in plaats van

vice pastore

als plaatsvervanger van de pastoor

vicecomes

burggraaf, edelman

vicecomitissa

burggravin, edelvrouw

vicecommendator

plaatsvervangend officier

vicedecurio

onderkorporaal

vicenarius

twintigjarige, twintiger

vicesimo

op de twintigste, met de twintigste

vicesimus

twintigste

vicies

twintigmaal

vicinus

naburig, aangrenzend, buurman

vico

in de wijk, in de buurt, in het gehucht, op straat

vicus

wijk, buurt, gehucht, straat

vide

zie

videatur

men kan zien, men ziet

videbatur

hij scheen, hij leek

videlicet

te weten, namelijk

vidimus

(lett. wij hebben het gezien) akte, waarbij degene die haar uitvaardigt, verklaart een zekere akte te hebben gezien en in zijn verklaring de tekst van die akte opneemt; gelegaliseerd afschrift van een oorkonde

vidua

weduwe

viduam relinquens

als weduwe achterlatende

viduatum

tot weduwe/weduwnaar gemaakt

viduatus

weduw(naar)schap

viduatus

(vrw.-a) tot weduwe/weduwnaar gemaakt

viduitas

weduw(naar)schap, weduw(naar)staat

viduitatis

van het weduw(naar)schap, van de weduw(naar)staat

viduum relinquens

als weduwnaar achterlatende

viduus

weduwnaar

vietor

kuiper, maker van tonnen en vaten

vigesimus

twintigste

viginti

twintig

vigore rubri sigilli

krachtens het rode zegel (tegen betaling kon vrijstelling van de huwelijksafkondigingen worden verkregen, zie ook rubro sigillo)

villa

pachtgoed, boerderij, gehucht, dorp

villica

pachteres

villicus

pachter

villicus maior

pachter

viminarus

mandenmaker

vir

echtgenoot, man

virgina

maagd, ongehuwde vrouw

virgineus

(vrw.-a) maagdelijk

virginis

van de maagd, van de ongehuwde vrouw, van de non

virginitas

maagdelijkheid

virginitatis

van de maagdelijkheid

virgo

maagd, ongetrouwde vrouw, non

virgulator

bezembinder

virguncula

juffertje, meisje

viri

van de man, van de echtgenoot

viribus exhaustus

uitgeput van krachten

virtuosus

deugdvol

visis litteris

gezien de brieven

visum repertum

schriftelijk verslag van een onderzoek (vooral van een lijkschouw)

vitam cum morte commutavit

heeft het leven met de dood verwisseld

vitor

(manden)vlechter

vitr(i)arius

glazenmaker, glasblazer

vitriator

glazenmaker, glasblazer

vitricus

(vrw.-a) kerkvader, schatbewaarder, schoonvader/-moeder, stiefvader/-moeder

vitrifactor

glazenmaker, glasblazer

vitrifex

glazenmaker, glasblazer

vitripictor

glasschilder

vivens

levend, levend van, in zijn onderhoud voorzienend met

viverit (dum-)

in zijn/haar leven, tijdens zijn/haar leven

vocatur

wordt genoemd

volento Deo

als God wil

vomitus

het braken

voti

van de gelofte, van de huwelijksbelofte, van de verloving, van de zegenwens, van de stemming, van de rechterlijke beslissing

votum

gelofte, huwelijksbelofte, verloving, zegenwens, stemming, rechterlijke beslissing

vulgo

bijgenaamd, gewoonlijk, in de volksmond

vulgo dicto

in de volksmond, in de volkstaal, gewoonlijk geheten

vulgo vocatus

in de volksmond