Hoaxes

Wat is een hoax?

Een hoax is een doelbewust verspreid gerucht over een mogelijk virus, dat echter geheel op onwaarheid berust. In goed Nederlands: een indianenverhaal dus. Deze hoaxes worden vooral verspreid via Internet.

Het effect

Doordat mensen erdoor gealarmeerd worden, is men geneigd het bericht als waarschuwing aan zoveel mogelijk anderen door te sturen, waardoor het effect ontstaat van een kettingbrief: explosief toenemend mailverkeer en bovendien onnodige onrust.

De nieuwste variant

De recent opgedoken variant draagt de titel GSM-waarschuwing, en claimt een poging SIM-kaarten na te maken door te bellen en de gebruiker te vragen een bepaalde code in te toetsen. Dit heeft echter geen ander effect dan het tonen van een telefoonnummer uit geheugen op het display.

 

 FlashMaster G / El Poco (22-Feb-2000) Newred1.gif (731 bytes)

WAARSCHUWING.

Als je een e-mail ontvangt met een file "FlashMaster G" moet je hem NIET openen. Dit bericht bevat het virus "El Poco". Je harde schijf wordt dan meteen gewist maar ook kan een heel netwerk worden platgelegd. Stuur deze e-mail naar zoveel mogelijk mensen. Het is een nieuw zeer kwaadaardig virus en maar weinig mensen kennen het. Niet veel mensen weten nog van dit virus, dus zend deze mail aan zoveel mogelijk vrienden, kennissen en relaties, zodat de verspreiding van het virus kan worden stopgezet. Het is een zeer gevaarlijk virus en wordt op dit moment nog door geen enkel anti-virus programma herkend.

WARNING.

Watch this!! If you get an e-mail with the file "Flashmaster G" you should not open it. This file contains the virus "El Poco". Your harddisk will be erased immediately but can also bring down a complete network. Send this e-mail to as many people as possible. It's a new, high-risk virus that only a few people know about. Send it to as many friends, colleagues en relations as possible so infection can be stopped. It is a high risk virus en is not supported by any anti-virus program.

 

Bekende hoaxes

We geven hier een aantal namen van bekende hoaxes, zodat ze direct bij het opduiken kunnen worden herkend. Er zijn er meer, maar dit zijn de meest bekende en meest voorkomende gevallen. Van sommige hoaxes zijn voorbeelden beschikbaar:

Misschien wel interessant voor e-mailgebruikers:

We have been informed of a new virus - WOBBLER. It will arrive on e-mail titled CALIFORNIA. IBM and AOL have announced that it is very powerful, more so than Melissa, there is no remedy. It will eat all your information on the hard drive and also destroys Netscape Navigator and Microsoft Internet Explorer. Do not open anything with this title and please pass this message on to all your contacts and anyone who uses your e-mail facility. Not many people seem to know about this yet so propigate it as fast as possible.

  • How to Give a Cat a Colonic (22-Jun-1999, 24-Aug-1999, 26-Nov-1999)

Taken from NFC Newscreen today 16/6/99

If you receive an e-mail titled "How to Give a Cat a Colonic,'" DO NOT OPEN IT. It will erase everything on your hard drive. This is a new, very malicious virus, and not many people know about it. This information was advised yesterday morning by IBM. Please share it with everyone who might access the Internet. AOL has said that this is a very dangerous virus and that there is NO remedy for it at this time. Please practise precautionary measures, and forward this to all your online friends ASAP. END

 

AAN ALLE GSM - GEBRUIKERS !!!!

ZEER BELANGRIJK BERICHT !!!!

Na de computers zijn nu ook de GSM's aan de beurt. Ook de digitale     mobiele telefoon kan nu worden geinfecteerd worden met een virus!!! Als je een oproep krijgt en op het venster van de telefoon staat:
'UNAVAILABLE' , ACCEPTEER DEZE OPROEP DAN NIET EN SLUIT DE OPROEP AF!!!! Zodra je de oproep accepteert, wordt je telefoon geinfecteerd!! Dit virus zal alle IMIE en IMSI informatie van je GSM en SIM-kaart verwijderen en daardoor je telefoon en kaart onbruikbaar maken. Je moet dan een nieuwe telefoon en een nieuwe kaart kopen!! Deze informatie is bevestigd door Motorola, Nokia en KPN. Dit is als het goed is ook te vinden op deze websites: * www.mot.com (Motorola) * www.nokia.com (Nokia) * www.cnn.com (CNN news)
In Amerika zijn al meer dan 3 miljoen GSM's geinfecteerd !!! Stuur het bericht door naar al je bekenden!!!

 

!!WARNING!!

If you receive an email titled "It Takes Guts to Say 'Jesus' DO NOT OPEN IT. It will erase everything on your hard drive. This  information was announced yesterday morning from IBM; AOL states that this is a very dangerous virus, much worse than "Melissa," and that there is NO remedy for it at this time. Some very sick individual has succeeded in using the reformat function from Norton Utilities causing it to completely erase all documents on the hard drive. It has been designed to work with Netscape Navigator and Microsoft Internet Explorer. It destroys Macintosh and IBM compatible computers. This is a new, very malicious virus and not many people know about it. Pass this warning along to EVERYONE in your address book and please share it with all your online friends ASAP so that this threat may be stopped. Please practice cautionary measures and tell anyone that may have access to your computer.

 

Viruswaarschuwing

Als u een e-mail ontvangt met de titel "Get more Money", dan moet u dit bestand onder geen enkele voorwaarde openen. U verliest in dan namelijk alle gegevens op uw harddisk[s]. Geeft u deze waarschuwing door aan zoveel mogelijk mensen. Dit is een nieuw, zeer kwaadaardig virus en niet veel personen weten van het bestaan af. Dit bericht is vorige week door Microsoft verspreidt. Geef dit bericht door aan iedereen die u kent met een e-mail adres. Op deze manier is het misschien mogelijk om het virus een halt toe te roepen. Tevens moet u ook geen e-mailtjes met de titel [Returned or unable to deliver] openen en lezen. Dit virus breekt in op uw internetverbinding en u machteloos maken. Verwijder deze e-mails direct. AOL zegt dat er op dit ogenblik nog geen remedie tegen dit virus bestaat. Verspreid dit bericht onder al uw e-mail kennissen.

 

Ik kreeg net een waarschuwing binnen over een nieuw virus. Dit virus mag je echt onder geen voorwaarde downloaden. Iemand op het Internet verstuurt een hele leuke en aantrekkelijke screen-saver, nl. "The Budweiser Frogs". (BUDDYLST.ZIP). Als je deze screen-saver download crasht je harde schijf, verlies je alles en krijgt een of andere eikel van het Internet je login naam en wachtwoord. Het is eergisteren in omloop gebracht. Be careful. Wat de screen-saver aanbiedt is = >>>File: BUDSAVER.EXE (24643 bytes) >>> DL Time (28800 bps): < 1 minute. > BUDDYLST.ZIP is een nieuw, behoorlijk gevaarlijk virus en er zijn niet veel mensen die dit kennen. De informatie is begin van de week bekend gemaakt door Microsoft.

 

We received this Yesterday from IBM - VERY URGENT

> PLEASE READ.

> VIRUS WARNING !!!!!!

If you receive an email titled ?JOIN THE CREW? DO NOT open it. It will erase everything on your hard drive. Forward this letter out to as many people as you can. This is a new, very malicious virus and not many people know about it. This information was announced yesterday morning from IBM; please share it with everyone that might access the internet. Once again, pass this along to EVERYONE in you address book so that this may be stopped. Also, do not open or even look at any mail that says ?RETURNED OR UNABLE TO DELIVERY? This virus will attach itself to your computer components and render them useless. Immediately delete any mail items that say this. AOL has said that this is a very dangerous virus and that there is NO remedy for it at this time. Please practice cautionary measures and forward this to all your online friends ASAP.

>Regards

Overige bekende hoaxes zijn:

  • Returned Mail
  • Win a Holiday
  • PenPal Greetings
  • Naughty Robots
  • AOL4FREE
  • Good Times
  • Deeyenda

Hebt u Internet-toegang, dan is meer hoax informatie te vinden op de CIAC hoax info pagina.

Remedie

Het vervelende van dit soort verhalen is, dat ze haast nog moeilijker zijn uit te roeien dan echte virussen. Immers, echte virussen kan men met een virusscanner te lijf, geruchten niet. De enige manier om dit soort geruchten de kop in te drukken of op zijn minst binnen de perken te houden, is: niet klakkeloos doorsturen.